DIVADELNÍ A FILMOVÁ SPOLEČNOST - ZITY KABÁTOVÉ
 

Informace o kurzech > Kurz zvukové tvorby

Je zaměřen na výchovu asistentů, mikrofonistů a mistrů zvuku (sound designerů) pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště. Absolvent kurzů má získat komplex profesních vědomostí a dovedností a rozšířit si základnu pro vlastní uměleckou práci prohloubením hudebního, estetického a zvukově dramaturgického cítění, tvůrčí představivosti, kulturního rozhledu atd. Teoretická výuka zahrnuje zvukovou tvorbu ve filmu, televizi, hudebních studiích a rozhlase. Průprava, jak zvládnout autonomní zvukovou výpověď prostřednictvím mluveného slova, hudby, zvukových atmosfér, ruchů a efektů, a vyprávění příběhu bez pomoci i s pomocí dalšího média. V rámci praktické výuky asistentské praxe mikrofonisty a asistenta zvuku jsou soubory průpravných zvukových cvičení i samostatné tvůrčí úkoly (snímání, zpracování, výběr, střih a mixáž zvuku natáčených v reálu i ve studiových podmínkách (kontakt, postsynchron, playback...), realizace zvukových kompozic, digitální úpravy zvukových materiálů, tvorba syntetických hudebních bloků a ruchů. Napomáhá k vytvoření autonomní profesionality pro vstup do týmové práce teoretickou i praktickou náplní při uskutečňování symbiózy umění a techniky.


Obvyklé termíny kurzu
Tento kurz probíhá na základě individuální výuky a
termín se domlouvá podle možností lektora a potřeb klienta.
   
 
Struktura a cena kurzu
rozsah specifikace cena pro 1 účastníka poznámky
6 lekcí minimum 1 lekce = 4 hodiny  400,- Kč / hodina max. počet účastníků 10

Přihláška